Wednesday, May 9, 2012

Surat Arra'd ayat 11B
agi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah  767 Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan  768  yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.                                                                                      Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah.  768 .                                                               Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran merekaNo comments: