Friday, January 30, 2009

Tasyakkur Khitan Ighfarulloh

Assalamualaikum wr. Wb.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang telah memberi berbagai rohmat dan kenikmatan , sehingga kita tetap teguh memegang ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Alloh SWT.
Dengan penuh kerendahan hati, kami sekeluarga memohon kehadiran Bapak/ Saudara dalam acara tasyakkur khitan putra kami ke 2 : Mohamad Ikhrom Ighfarulloh
Acara tasyakur khitan insyaalloh akan dilaksanakan pada :Hari Sabtu
Tanggal : 3 Mei 2008
Jam : 07.00 pagi WIB
Tempat : Jl. Kramat nomor 4 Singosari Malang
Acara: Pembacaan Sholawat Nabi dan Tahlil.
Merupakan kebahagiaan bagi kami sekeluarga, apabila Bapak/ Saudara berkenan menghadiri undangan kami.
Kami sekeluarga juga mohon doa restu agar putra kami menjadi putra yang sholeh, ikhlas mengabdi kepada Alloh SWT, cerdas, tercapai cita-cita luhurnya, berbakti kepada orang tua, keluarga , agama dan masyarakat . Semoga dia diberi kemurahan rizki yang bermanfaat untuk bekal ibadahnya.

Wabillahittaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.
Hormat kami,


Moh. Mustaghfirin Amin & keluarga

No comments: